HÁZIREND

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZA

A Tagintézmény használatának általános szabályai

 

 1. A Jaminai Közösségi Ház házirendjében megfogalmazott szabályok - a törvényes előírások figyelembevételével - a közösségi élet alapvető normáit rögzítik, amelyek betartását a közösségek, a látogatók, a munkatársak, az önkéntesek és a bérlők minden tagjától elvárjuk.
 2. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismerni. Az érintettek: a Jaminai Közösségi Házat használók, igénybe vevők, azaz a közösségek, a látogatók, az önkéntesek, a bérlők és a munkatársak.
 3. A Jaminai Közösségi Ház (továbbiakban: Közösségi Ház) rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás illetve a megállapított ellenérték megfizetése.
 4. A Közösségi Ház rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó használótól a szolgáltatások teljesítését a Közösségi Ház vezetője megvonhatja.
 5. A Közösségi Ház tereiben dohányozni TILOS! Dohányzásra kijelölt hely az udvaron van.
 6. A Közösségi Ház területére szeszesital, kábító valamint tudatmódosító szer behozatala, illetve annak fogyasztása, illetve ezekkel való mindennemű visszaélés TILOS! Ittas, bódult állapotban lévő személy az intézményt nem látogathatja! A Közösségi Ház tereiben szeszes italt fogyasztani csak a tagintézmény-vezető külön engedélyével lehet.
 7. A Közösségi Házba balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan TILOS!
 8. A Közösségi Házban tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról fotó/videó felvételek készüljenek, melyek az interneten is megjelenhetnek.
 9. A Közösségi Ház nem vállal felelősséget a Közösségi Ház területére behozott saját tulajdonokért, és a látogatók személyes tárgyainak megóvásáért.
 10. A Közösségi Ház használóinak a helyiségek elhagyása után az ablakok és ajtók bezárására, a világítások lekapcsolására ügyelniük kell.
 11. A fűtési rendszert szabályozni, működését megváltoztatni csak a tagintézmény-vezető engedélyével lehet.
 12. A Közösségi Ház helyiségeinek és berendezéseinek védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek, bérlőnek kötelessége és érdeke. Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
 13. A Bérlő minden esetben köteles egy önálló személyt megnevezni, aki felelős a program során a Házirend betartatására.
 14. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az udvart, a helyiségeket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A rongálást a tagintézmény vezetőnek jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A megrongálódott berendezési tárgyakat, felszereléseket, technikai eszközöket a rongálást, sérülést okozó köteles a jegyzőkönyv felvételét követő 3 munkanapon belül megtéríteni. A megtérítésnek két formája van:

●         saját helyreállítás

●         napi piaci áron való megtérítés.

 1. A Közösségi Ház területén kötelező a rend és tisztaság betartása, alapvető elvárás a kulturált viselkedés, a többi vendég személyiségének és jogainak tiszteletben tartása.
 2. A Közösségi Ház tereit térítésmentesen igénybe vevő közösségek, csoportok a helyiségek igénybevételét közvetlenül követően – kellő alapossággal - az alábbi takarításhoz kapcsolódó feladatokat kötelesek ellátni:

●         seprés, felmosás,

●         használt helyiségek rendjének eredeti állapotba történő visszaállítása.

A takarító eszközöket és szereket az intézmény biztosítja.

A takarítást a tagintézmény-vezető vagy annak megbízottja ellenőrizheti.

 1. Az épület területén (külső, belső) hirdetések, közlemények csak a tagintézmény vezetőjének az engedélyével rakhatók ki.
 2. A kerékpárokat a kerékpártárolóban kell tárolni, falhoz támasztani nem szabad.
 3. A Közösségi Házban beüzemelt eszközök nem rendeltetésszerű vagy gondatlan használatából eredő esetleges balesetekért, személyi sérülésekért maga az érintett felelős.
 4. A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó reklamációikkal, javaslataikkal a tagintézmény vezetőjéhez fordulhatnak.
 5. A Közösségi Ház tereit térítésmentesen igénybe vevő közösségek a szokásostól eltérő helyiség igényeit kötelesek legalább 7 nappal előre jelezni a tagintézmény-vezető felé.
 6. A teremigények jóváhagyása az igények beérkezésének sorrendjében és a program jellegétől függően történik, tehát nem automatikus és nem garantált.
 7. A Közösségi Ház területén bármilyen rendkívüli eseményt az első észlelő a Közösségi Ház munkatársánál köteles késedelem nélkül jelezni. A rendkívüli esemény jellegétől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők:          (baleset esetén)                       104

Tűzoltóság:     (tűz esetén)                             105

Rendőrség:     (rendbontás esetén)                107

Általános segélyhívó (bármely esetben)        112

Tűzriasztás esetén a kijelölt menekülési útvonalak irányában az épületet mindenki köteles elhagyni.

Tűz ill. egyéb esetekben a Ház Tűzvédelmi szabályzatában rögzített szabályok szerint kötelező eljárni.

A létesítmény szolgáltatásainak igénybevétele egyben a Házirend elfogadását jelenti. A Házirend betartása a létesítményben tartózkodó minden személynek kötelező!

Jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályoknak, társadalmi normáknak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, ennek eredménytelensége esetén a szabálytalankodó az intézmény elhagyására kötelezhető. A munkatársak - intézkedési jogkörüket meghaladó esetekben - jogosultak a rendőrség, ill. más hatósági szervezet segítségét kérni, majd minden érintett köteles az illetékes szervezet utasítása szerint eljárni.

A házirend a következő módosításáig érvényes, a módosítás az elfogadást követően 15 nap múlva lép életbe.

 

 

Kelt: Békéscsaba, 2018. január 1.

 

 

Mellékletek:

-           1. melléklet: Nyitvatartási rend

-           2. melléklet: Térítési díjak

 

 

1. melléklet

HIVATALOS NYITVA TARTÁSI REND

 

 

A Közösségi Ház nyitva tartási ideje a rendezvényekhez, szolgáltatásokhoz igazodik.

2018. január 1-től a törzsidős nyitva tartás:

 

Hétfő:                         08.00 – 20:00

Kedd:                         08.00 – 20.00

Szerda:                       08.00 – 20.00

Csütörtök:                  12.00 – 20.00

Péntek:                       igény alapján

Szombat:                    igény alapján

Vasárnap:                   igény alapján

 

Külön megállapodás alapján lehet a törzsidős nyitva tartástól eltérni.

 

2. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJAK

 

2018. január 1-től érvényes díjak

 

Terembérlet időtartama:

A terembérlet kezdeti és záró időpontját a bérleti szerződés tartalmazza.

A bérlőnek lehetősége van előzetes megállapodás alapján térítésmentesen a bérleti szerződésben meghatározott kezdési időpont előtt egy órával a rendezvényre vonatkozó előkészületeket megkezdeni.

A bérlő köteles a bérelt termet a bérleti szerződésben meghatározott záró időpont után legkésőbb egy órával a szerződésben meghatározott állapotban átadni.

Amennyiben a bérlő ezeket az időkereteket nem tartja be köteles minden további megkezdett óra után ügyeleti díjat fizetni.

 

Termek bérleti díjai:

A bérleti díjak a termek alapfelszereltségének, a folyosónak és a kiszolgáló helyiségeknek a használatát is magában foglalják.

I. Nagyterem                                      5.000,- Ft/óra                          82 m²

II. Nagyterem                                    5.000,- Ft/óra                          108 m²

I-II. Nagyterem összenyitva              10.000,- Ft/óra                       190 m²

Tárgyaló                                             2 500,- Ft/óra                          22 m²

Klubszoba                                          2.500,- Ft/óra                          20 m²

Udvar                                                 2.000,- Ft/óra                          650 m²

Konyha                                              5.000,- Ft/alkalom

 

Felszerelések bérleti díjai:

●         Tányérok, evőeszközök biztosítása

            Egyszeri 5000 Ft

 

●         Terítő használat /db                               400,- Ft

 

Ügyeleti díj:

            1000 Ft/óra

 

Kedvezmények:

Kedvezmények biztosítására a tagintézmény-vezető jogosult.

A Közösségi Házzal együttműködési megállapodást kötő civil szervezetek a megállapodásban rögzített feltételek szerint kötelesek a térítési díjak megfizetésére.